Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin blogi 

#karprBlogi

sisältää ajankohtaisia aiheita toiminnastamme asevelvollisten kouluttajana, viranomaistoimijana ja valmiuden ylläpitäjänä Kaakkois-Suomessa.
Voit osallistua keskusteluun ja/tai antaa palautetta lähettämällä sähköpostia toimitukseen karprblogi(at)gmail.com, kiitos.

Blogikirjoitukset:

Blogit (Karjalan prikaatin blogi)

Karjalan prikaati ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys  lisäävät yhteistoimintaa

Julkaisupäivä 23.12.2022 11.05 Blogit Karjalan prikaati

Ukrainan sota ja kansainvälisen turvallisuustilanteen heikkeneminen ovat vaikuttaneet reservin koulutuksen lisäämiseen. Reservin kertausharjoitusten ja vapaaehtoisten harjoitusten määrät ovat kasvaneet. Tilanne on edelleen tiivistänyt ja kehittänyt Karjalan prikaatin ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) välistä yhteistoimintaa.

Taistelu rakennetulla alueella (TRA) -kurssilta. Kuva: MPK 

Yhteistoiminta konkretisoituu sotilaallisia valmiuksia (SOTVA) kehittävien harjoitusten suunnittelussa ja toimeenpanossa. SOTVA -koulutukset tukevat laajan reservimme osaamisen kehittämistä ja antavat mahdollisuuden linkittää koulutustapahtumia vapaaehtoisiin harjoituksiin ja kertausharjoituksiin. Harjoitukset voidaan toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen laajalla kouluttajareservillä. Kouluttajatuesta on oiva esimerkki Etelä-Savo 22 -paikallispuolustusharjoitus, jonka kertausharjoitukseen osallistui 48 MPK:n kouluttajaa.

Karjalan prikaati koordinoi alueensa joukko-osastojen ja Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin välistä yhteistoimintaa. 

Kuva: KARPR

- Käytännössä tämä tarkoittaa vuosittaista suunnitteluprosessia, jolla kootaan seuraavan vuoden harjoitukset ja yhteistoimintatarpeet osapuolten välille. Suunnittelu etenee käsi kädessä reservin kertausharjoitussuunnittelun kanssa. Pyrkimyksenä on muodostaa eri harjoituksista toiminnallisia kokonaisuuksia reservin koulutuspolulle. Suunnittelun lopputulema kootaan joukko-osastojen ja maanpuolustuspiirin yhteistoimintasopimukseen. Täten molemmilla osapuolilla on selkeät tavoitteet seuraavan vuoden harjoitusten tukitehtävien toteuttamiseksi, sanoo Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Petri Olli.

Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Petri Olli ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kaakkois-Suomen piiripäällikkö Jyrki Niukkanen allekirjoittamassa yhteistyösopimusta vuodelle 2023. Kuva KARPR

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä ja Puolustusvoimilla yhteistyötä jo kolme vuosikymmentä

Maanpuolustuskoulutus MPK sai julkisoikeudellisen aseman vuonna 2008. Yhdistyksen tehtävät määritellään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Sen toimintaa ohjaa ja valvoo Puolustusministeriö. 

Puolustusvoimien ja MPK:n yhteistyötä on jatkunut lähes kolmekymmentä vuotta, eri aikoina ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry on perustettu 1993. Yhdistys on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Koulutukset on suunnattu kaikille siviileille ja sotilaille, jotka ovat kiinnostuneita sotilastaitojensa tai yleisten turvallisuustaitojensa ylläpitämisestä, kehittämisestä ja laajentamista.

Kotiseutuharjoituksiin on paljon tulijoita. Kuva (MPK) on Kymijoki-harjoituksesta Vekaranjärveltä. 

- Yhteistyö on tiivistynyt vuoden 2020 alusta alkaen. Puolustusvoimat on ohjannut MPK:n toimintaa vielä tehokkaammin Puolustusvoimia palvelevaksi, sanoo vapaaehtoisen maanpuolustustyön yhteyshenkilö kapteeni Joni Lehtiranta Karjalan prikaatin Kaakkois-Suomen aluetoimistosta.

- Käytännössä Karjalan prikaati tukee toimintaa ja kursseja tiloilla, koulutusvälineillä ja kouluttajilla. MPK taas suunnittelee kurssinsa Puolustusvoimien ohjauksessa siten, että ne palvelevat esimerkiksi Karjalan prikaatin perustamisvastuulla olevien joukkojen koulutusta. Merkittävää on MPK:n antama kouluttajatuki reserviläisten kertausharjoituksia varten, sanoo kapteeni Lehtiranta.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kouluttamat kouluttajat eivät kouluta varusmiehiä. Paikallisjoukkojen kouluttajille on tarjolla vapaaehtoistyötä senkin edestä. Kurssit ovat suosittuja ja enemmänkin kasvua on odotettavissa.

- Mikkelissä yhteistoiminta on erittäin sujuvaa, lähes päivittäistä ja kokonaisvaltaista. MPK:n kurssitarjonta on vuosien saatossa hioutunut todella hyvin palvelemaan Paikallispataljoonan koulutustarpeita. Suuri osa-alue yhteistyössä on reserviläiskouluttajat, jotka ovat osassa kertausharjoituksia todella suuressa roolissa aluetoimiston vähäisestä henkilöstömäärästä johtuen. Puolustusvoimat määrittää lisäksi vuosittain muitakin osa-alueita, joille tarvitaan osaamista, sanoo kapteeni Tomi Tykkyläinen Karjalan prikaatin Etelä-Savon aluetoimistosta Mikkelistä. Hän työskentelee vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteyshenkilönä. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssit Mikkelissä ovat valtakunnallisestikin hyvin suosittuja. Tykkyläisen mukaan kurssien hyvästä maineesta ja suosiosta kertoo sekin, että niille osallistutaan kauempaakin, jopa Rovaniemeltä asti ja siten osaamista osallistujien keskuudessa karttuu laajemmalta alueelta.

Kuva: MPK 

Hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä kerrotaan myös Lappeenrannan ja Haminan alueelta. 
- MPK:n kouluttajat osallistuvat Puolustusvoimien johtamiin reservin kertaus- ja vapaaehtoisiin harjoituksiin kouluttajina. Vastaavasti Puolustusvoimat tukee MPK:ta koulutushenkilöstöllä erilaisissa koulutustapahtumissa kuten ammunnoissa Puolustusvoimien aseilla, sanoo kapteeni Jussi Himanka Maasotakoululta. 

Lakimuutos lisää yhteistoimintaa

Tämän vuoden heinäkuussa tuli voimaan lakimuutos, joka sallii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla käytettävän Puolustusvoimien aseita ja ammuksia. Ammunnoissa tulee olla Puolustusvoimien henkilöstöä ohjaamassa ja valvomassa toimintaa.

- Tilanteessa, jossa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan uudelleen ja voimakkaampana, kriisi eskaloitui keväällä, Venäjän hyökätessä uudelleen ja voimakkaampana, meidän koulutukseen tulevien määrä ensin moninkertaistui, sitten kymmenkertaistui ja lopulta kaikki kurssit olivat täynnä, kertoo suunnitelmien uudelleen muokkaamisen tarpeesta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo. Kuva: MPK 

- Normaalivuonna ministeriö on asettanut meille tavoitteeksi 48 000 koulutusvuorokautta, niin nyt nostimme koulutustavoitteen omatoimisesti 100 000 vuorokauteen, jotta näkisimme, mitkä ovat yhdistyksemme kipupisteet. Ensimmäinen oli raha. Meille myönnettiin valtionapua keväällä 2022 normaalibudjetin (4,5 miljoonan euroa) lisäksi vajaa kolme miljoonaa euroa lisää, aloittaa Lehtisalo ja jatkaa:

- Toinen oli lainsäädäntö, joka astuikin voimaan heinäkuussa. Nyt voimme käyttää Puolustusvoimien aseita ja ampumatarvikkeita sotilaallisen valmiuksia palvelevan koulutuksen apuna ammunnoissa, Puolustusvoimien ohjauksessa ja valvonnassa.

- Kolmas oli kouluttajien määrä. Meillä on noin kolmetuhatta vapaaehtoista kouluttajaa. Heitä käytetään meidän omassa koulutuksessa sekä Puolustusvoimien vapaaehtoisissa ja kertausharjoituksissa, ja tämä on se isoin kulmakivi. Nyt käsipareja, uusia kouluttajia rekrytoidaan kaikin keinoin; me itse, Puolustusvoimat, joukko-osastot ja niin edelleen. Ja tämä on sellainen iso kysymys. Moni asia on muuttunut positiiviseen suuntaan, vaikka aiheuttaja on ikävä ja maailmanpoliittinen tilanne, sanoo Lehtisalo.

Kurssit kiinnostavat kansalaisia

Maanpuolustuskoulutusyhdistys vastaa omalta osaltaan kasvaneeseen kiinnostukseen maanpuolustus- ja turvallisuusasioissa.

- Tarjoamme esimerkiksi enemmän kursseja. Muun muassa naiset ovat erityisen kiinnostuneita maanpuolustuksesta nykytilanteessa. Otamme enemmän ihmisiä kursseille; esimerkiksi sadan ihmisen kurssille yritetään nyt ottaa sataviisikymmentä. Tehdään kaikki se, mitä voidaan, mutta ihan uuden kurssin muodostaminen ei ole helppoa, vastaa toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo kysymykseen uusien kurssien aiheista.


Kuva: MPK 

Millaiset kurssit kiinnostavat?

- Sotilaallisia valmiuksia palveleva ampumakoulutus on tärkeä. Sen ohella on sitten eräänlaiset yleisnimeltään kokonaisturvallisuuteen liittyvät koulutukset. Yksittäinen kansalainen tarvitsee tietoa, mihin hänen häiriötilanteessa tulisi olla valmis, miten ja mistä hän saa tietoa, sanoo Lehtisalo.

Taistelu rakennetulla alueella (TRA) -kurssilta. Kuva: MPK 

- Mikkelin alueella Kohteen suojaus-, Sotilaspoliisi SPOL- ja Taistelu rakennetulla alueella TRA -kurssit vetävät erittäin hyvin väkeä mukaan ja kurssit tulevat täyteen hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Mainitsemisen arvoisia ovat myös Taisteluensiapu 2- ja Taisteluensiapu 3 -kurssit, joiden osallistujat ovat pääsääntöisesti terveydenhoitoalan ammattilaisia (lääkäreitä, ensihoitajia, ensihoitajaopiskelijoita). Edellä mainituilla kursseilla siviiliosaaminen pääsee loistamaan, kun jo valmiiksi osaava henkilöstö siirretään sotilaalliseen toimintaympäristöön. On ollut ilo nähdä, kuinka paljon kurssin henkilöstö voi oppia myös toisiltaan yhden viikonlopun aikana, kertoo kapteeni Tomi Tykkyläinen Etelä-Savon aluetoimistosta.

 

´