Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin blogi 2022

#karprBlogi

sisältää ajankohtaisia aiheita toiminnastamme asevelvollisten kouluttajana, viranomaistoimijana ja valmiuden ylläpitäjänä Kaakkois-Suomessa.
Voit osallistua keskusteluun ja/tai antaa palautetta lähettämällä sähköpostia toimitukseen karprblogi(at)gmail.com, kiitos.

Blogikirjoitukset:

Karjalan prikaati siirtyy panssaritykistön aikakauteen

Julkaisupäivä 10.1.2022 15.33 Blogit

Muutoksen tuulet puhaltavat Karjalan tykistörykmentissä. Keväällä koulutetaan viimeinen erä vedettävillä tykeillä, jonka jälkeen ne laitetaan naftaliiniin. K9 panssarihaupitsien koulutuksen käynnistymisestä alkaa panssaritykistön aikakausi. 

- Lähiharjoitusalue mahdollistaa K9:n koulutuksen ja ammunnat. Harjoitusalue on kuitenkin vähän nafti panssarihaupitsin suorituskykyyn nähden ja joudumme varmaan tarkastelemaan myös lähialueiden käyttömahdollisuuksia. 

- Bussipysäkillä ampumavalmiina olevasta K9:stä ei kuitenkaan kannata pelästyä, se siirtyy siitä kyllä parissa minuutissa "tehtävän" suoritettuaan eteenpäin ja kovilla ammutaan sitten vasta omalta alueelta, kertoo Karjalan tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Tuomo Ahonen.

Henkilökunnan vaunukurssi on jo toteutettu syksyllä 2021. 1/22 saapumiserästä valitaan johtajat sekä vaunumiehistöt ja saapumiserästä 2/22 miehistö. Syksyllä siis joukkotuotetaan ensimmäiset raskaan panssarihaupitsipatterin osat.

- Koulutuksessa on aina Raskaan panssarihaupitsipatterin puolikas, jossa on johto-osat, komentopaikka, neljä 155K9-panssarihaupitsia ja huollon osat. Vuoden aikana rakentuu siis aina yksi kokonainen patteri.

- Yksittäinen K9 on täydellinen asejärjestelmä, joka kykenee itsenäisesti ottamaan tulikomennon vastaan, paikantamaan itsensä tarkasti, laskemaan ampuma-arvot itselleen, toteuttamaan varsinaisen ampumisen ja heti sen jälkeen siirtymään uudelle alueelle. Kaikki tämä tapahtuu muutamassa minuutissa. Samassa ajassa vedettävän tykin miehistö on vasta jalkautunut kuorma-auton lavalta, kuvaa rykmentin komentaja, everstiluutnantti Tuomo Ahonen asejärjestelmää.

Panssaritykistö vaatii uudenlaista ajattelua. Taistelussa korostuu nopea toimeenpanokyky. On ymmärrettävä entistä paremmin mitä ympärillä tapahtuu ja kyettävä arvioimaan tilanteen kehittyminen.

- Nopea toimeenpanokyky tarkoittaa vakioituja toimintaperiaatteita ja etenkin kykyä tehdä nopeita päätöksiä toiminnan aloittamiseksi epäselvissäkin tilanteissa. Kyseessä on erittäin hyvän taktisen liikkuvuuden omaava tuliyksikkö, joka kykenee ampumatoiminnan aloittamiseen minuuttiluokassa. Uudella toiminta-alueella pitää kyetä ampumaan välittömästi sinne saavuttua kymmenienkin kilometrien siirtymisen jälkeen, jotta koko suorituskyky saadaan hyödynnettyä, kertoo Ahonen K9:n toiminnasta.

Arviot, tilanteen seuranta ja tykistön tilannekuva luovat perustan suunnittelulle. Suunnitelmat on kyettävä jakamaan johtamislaitteilla digitaalisesti ja toimeenpanemaan minuuttiluokassa laajallakin vastuualueella. 

- Jos haluat menestyä taistelussa on aina arvattava miten tilanne kehittyy lähitulevaisuudessa. Olet aina myöhässä, jos jäät odottamaan kaikkien asioiden varmistumista. Tämäkös on taktiikkaa ja operaatiotaitoa parhaimmillaan! jatkaa everstiluutnantti Ahonen.

- Suunnitelmat ja toimintaohjeet eri tilannevaihtoehtoihin luovat nopean toimeenpanon perustan ja mahdollistavat taistelussa aloitteen tempaamisen. Siirtyminen M18-johtamisjärjestelmään haastaa mutta myös samalla mahdollistaa koko operatiivisen johtamisketjun nopeaan tiedon ja käskyjen välittämiseen. Ikävä on jo ollut sitä tunnetta, kun moottorit murisee, maa vavahtelee panssarivaunun ajaessa vierestä ja putkien syytäessä tulta ja terästä taivaalle koko tienoo jyrisee ukkosenlailla.

- Aivan mahtavaa! Yhdessä tekemällä, ajatuksia ja kokemuksia jakamalla hiomme osaamisen timanttiseen kuntoon, jolla kyetään vastaamaan nykyajan taistelukentän haasteisiin ja luomaan entistä kovempaa valmiutta, kertoo Karjalan tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Tuomo Ahonen.

Panssarihaupitsista lisää