Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin blogi 2023

#karprBlogi

sisältää ajankohtaisia aiheita toiminnastamme asevelvollisten kouluttajana, viranomaistoimijana ja valmiuden ylläpitäjänä Kaakkois-Suomessa.
Voit osallistua keskusteluun ja/tai antaa palautetta lähettämällä sähköpostia toimitukseen karprblogi(at)gmail.com, kiitos.

Blogikirjoitukset:

Blogit (Karjalan prikaatin blogi)

Reserviläisyyden ytimessä

Julkaisupäivä 23.6.2022 18.30 Blogit Karjalan prikaati

- Opetusavoneliöön! Vastuualueen suunta jätetään vapaaksi! komentaa luutnantti Parkkinen reserviläisjoukkoa maastolaatikon ympärille. Hän ja yliluutnantti Liukkonen toimivat kertausharjoitusjoukon johtajina. He ovat suunnitelleet taistelevalle yksikölleen käskyä puolustustaisteluun, joka nyt toimeenpannaan.

- Tilanne on sellainen, että viholliskomppania on eilen hyökännyt… Nämä kivet ovat nuo kaukana olevat kivet, ja tuo kumpare on se kumpare, joka on sen takana, selittää joukkueen johtaja Parkkinen ja osoittaa kepillä kiviä edessä aukeavassa maastossa ja havukasaa maastolaatikossa. 

Maastolaatikko on maahan tehty lähialueesta kartta, jossa käytetään luonnosta oksia, kiviä ja mitä vaan, millä saa kuvattua maastoa, jossa hyökkäys tai puolustus seuraavaksi suoritetaan. On helpompaa selittää maaston muodot ja käskyn sisältämä suunnitelma joukolle, kuin pienestä kartasta tai pelkillä sanoilla.

Joukko on lähdössä puolustustaisteluun, jossa sen tulee viivyttää vihollista kolmella tasalla ja torjua vihollisen mekanisoitu komppania, jota on vahvennettu taistelupanssarivaunuilla. 

Ryhmät ovat käyneet maastontiedustelussa sekä harjoittelemassa oman ryhmänsä toimintaa.

- Seuraavaksi harjoitellaan joukkueena. Ja kun kaikki joukkueet ovat harjoitelleet, alkaa kovapanosvaihe, kertoo Pohjois-Kymenlaakson maakuntakomppanian päällikkö, reservin kapteeni Tuomo Jaanu Kuusankoskelta. Lue Jaanun kokemuksista "Komppanian päällikön päiväkirjasta Pahkajärveltä 7-9.6.2022" (Kymenlaakson reserviläisten verkkosivu kymensalpa.fi)

Joukko käyttää panssarintorjuntaan vanhoja tuttuja raskaita (Apilas) ja kevyitä kertasinkoja (66 KES 88). Uusia aseita koulutetaan kertausharjoituksissa, kuten tällä kertaa NLAW, jota suurin osa ei ole käsitellyt aiemmin.

NLAW-panssarintorjunta-ase-koulutus. 

- Sehän oli aika sellainen jysäyttävä kokemus. Muutaman apilaksen olen ampunut varusmiespalveluksen aikana, mutta nyt oli kymmenen vuotta välissä. Olihan se vähän hävinnyt muistista, millaiselta sen kolahdus tuntuu, kertoo Miika Salo ampumakokemuksestaan tuoreeltaan.

Miika Salo ammunnan jälkeen. -Hyvältähän se tuntuu. Ja se, että osuman saa, hän täsmentää.

Pahkajärvellä kesäkuussa 2022.

Kaakkois-Suomen aluetoimistosta kerrotaan, että reserviläisten yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti kevään 2022 aikana. Kysymykset liittyvät useimmiten sodanajan sijoituksiin ja/tai kysyjät ilmoittavat halukkuutta kertausharjoituksiin ja/tai maakuntajoukkoihin. Toisaalta on täydennyspalvelukseen hakijoiden määrä myös lisääntynyt.

Ennen harjoitusta osa joukosta on osallistunut esimerkiksi kohteensuojaamiskurssille, johon kuuluu muun muassa pistooliammunta. 

Samaa kertoo Jehki Kimonen Pieksämäen seudun reserviläiset ry:n puheenjohtaja.
- Kun aloitin vuoden vaihteessa puheenjohtajana, en tiennyt mihin tilanteeseen lähdin. Kaikille tilanne on uusi Venäjän hyökkäyssodan myötä. Sitä myöden jäsenmäärätkin ovat lähteneet kasvuun. 

Jehki Kimonen Pieksämäen Maanpuolustustapahtumassa 11.6.2022.

Hänen mielestään muun muassa media on aiempaa kiinnostuneempi reserviläistoiminnasta ja ihmiset tulevat hänen mukaansa huomattavasti matalammalla kynnyksellä juttelemaan ja kysymään maanpuolustusasioista. Hän pitää sitä kansalaisten turvautumispyrkimyksenä.

- Järjestimme taannoin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa kurssin paikallisille reserviläisille, joilla oli jo hyvät taidot aseen käsittelystä. Kansainvälinen mediatoimisto Reuters kävi tekemässä uutishaastatteluja, jotka levisivät Australiaan ja Amerikkaan asti. Kiinnostus on maailmanlaajuista.

- Eniten jäsenet toivovat ammuntakursseja. Paikallisyhdistyksessämme harjoitellaankin eniten ampumista, se on meidän vahvuus. Ja sehän on taistelijan tärkein perustaito, sanoo Kimonen, joka on reservin arvoltaan itse käynyt varusmiespalveluksensa Pohjois-Karjalan prikaatissa (vuonna 2014 lakkautettu) Kontiorannassa vuonna 2007.

- Tämä on minun elämäntapani. Alkoi harrastuksesta, ja siitä vastuun kantamisesta yhteisen asian eteen, mutta siitä sitten muodostu tällainen elämäntapa. Ei tästä vaan voi luopua. Paljon käymme ampumassa ja järjestetään paljon tapahtumia ihan vapaa-ajalla. Hyvin pitkälti kaikki vapaa-aika menee näissä maanpuolustus- ja koulutustehtävissä. Suoritin juuri esimerkiksi ammunnanjohtajalisenssin. Ja kertausharjoituksia tulee sen mukaisesti! 

- Aktiivinen reserviläistoiminta Suomessa ei ole missään vaiheessa pysähtynyt, kuten Ruotsissa kävi, että he ovat joutuneet nyt uudestaan perustamaan kaikki toiminnot ja rakentamaan sen järjestelmän uudelleen. Suomalaisilla muutenkin on maanpuolustustahto maailman kärkeä. 

- Nyt on liittynyt paljon nuoria toimintaan ja se on todella hyvä ja arvostettu asia. Aiemmin jäsenistö alkoi ”ukkoontumaan”, vanhempaa sukupolvea. Ei ollut oikein enää uusia ideoita. 

- Aktiivinen tiedottaminen esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla on ilmaista mainosta ja sillä tavoittaa laajemmin ja enemmän nuoria ihmisiä. Ja tällaisessa Pieksämäen torilla järjestettävässä tapahtumassa näkyy osallistujissa vanhempi väki, kaikille eri kanavia käyttäen, kertoo yhdistyksen tidottajanakin toimiva Jehki Kimonen.

Maakuntakomppanian harjoitus Pahkajärvellä.

Toiminnassammekin löytyy kaikille kaikkea. – Ei tarvitse olla kiinnostunut ampumisesta. Maanpuolustus on yhteinen asia. Se voi olla toimintaa urheilun merkeissä tai vaikka veteraanikeräykseen osallistumista tai kunniavartioon osallistumista tai sitten ampumakurssi. Tai voi vaikka koulutustehtäviin, jatkaa vaikka siitä, mihin armeijassa jäi. Kaikki on mahdollista.

Käymme talvella pilkilläkin! kannustaa Kimonen ja toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan.
- Jäsenyys ei velvoita mihinkään. Jokainen tekee sen, minkä pystyy ja ajallisesti kerkiää ja haluaa, kannustaa Kimonen.

Maakuntakomppania harjoituksessa Pahkajärvellä.

- Reserviläisyys on minulle tärkeä asia. Ehkä sillä haluan osaltani kunnioittaa veteraanien perinnettä ja estää mahdollisesti konfliktit tulevaisuudessa. Käyn joitain kertoja vuodessa vapaaehtoisissa harjoituksissa, sekä tietysti kertausharjoitukset aika ajoin. Lisäksi paikallisen yhdistyksen nimissä osallistun erilaisiin tilaisuuksiin, kuten lippuvartioihin, sanoo Tuomo Mäntyharjulta.

- En olisi uskonut, että joudun miettimään, että kohde olisi voinut olla myös Suomi. Pari viikkoa seurasin tilannetta varsin aktiivisesti, mutta sitten alkoi selviämään, että Ukraina on ainoa kohde. Kyllähän sitä mietti, että pitääkö nyt itsekin lähteä. Alitajuisesti mietin myös, että onneksi olen käynyt harjoituksissa. Taitotaso on säilynyt ja kuulun hyvin harjoitelleeseen reserviläisjoukkoon. Samalla toivon, että Ukrainaan saadaan rauha mahdollisimman pian ja pyritään kaikin mahdollisin keinoin estämään konfliktit jatkossa.

- Perheeni kanssa juttelen yleisellä tasolla harjoituksista ja siitä mitä siellä on tehty. Se on osa meidän elämäämme, eikä se aiheuta mitään erityisiä toimia. Käymme myös joskus sotamuseoissa ja vanhoilla taistelupaikoilla. Mikkelissä esimerkiksi on hyvät museot. Lomamatkalla Varangin niemimaalla Norjassa oli mielenkiintoista tutustua saksalaisten linnoituksiin ja perehtyä sitä kautta historiaan, kertoo Tuomo.

Maakuntakomppania harjoituksessa Pahkajärvellä.

Maakuntakomppania harjoituksessa Pahkajärvellä.

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK järjestää paljon koulutusta. Koulutuskalenterista löytyy kursseja eri alueilta ja koulutushaaroilta. Ei ole pakko mennä vain oman varusmiesaikaisen koulutushaaran kursseille, vaan voi laajentaa osaamistaan. Kursseilla tutustuu uusiin ihmisiin ja saa hyviä samanhenkisiä kavereita. Itse olen kokenut, että kursseilla on hyvä henki ja osallistujat ovat motivoituneita. Mikäli haluaa olla vielä aktiivisempi, niin voi hakea myös maakuntajoukkoihin. Maakuntajoukoista saa lisätietoa aluetoimistoilta.

- Tuttujen kavereiden näkeminen on aina hauskaa. Harjoittelemme simulaattoreiden kanssa. Tämä tuo harjoitukseen oman mielenkiintonsa ja antaa hyvän palautteen suorituksista. Jokainen harjoitus opettaa uusia juttuja ja toiminta kehittyy.

LINKIT 
Facebook Karjalan prikaati - Karelia Brigade | Facebook

Twitter Karjalan prikaati (@KarjalanPR) / Twitter

KARPRBlogi Karjalan prikaatin blogi - Maavoimat Maavoimat

Reserviläiset verkossa reserviläisliittoKymen Salpa (Kymenlaakson alueen resrviläspiirit) – Savonlinnan reserviläisetPieksämäen seudun reserviläiset

´