Hyppää sisältöön

Maavoimien kärkisuorituskyvyt 2020

Maavoimat on vuonna 2020 liikkuva, iskevä, taistelukestävä ja verkottunut.

Maavoimat vastaa toimintaympäristön muutokseen nykyaikaisilla ja tehokkailla suorituskyvyillä, joista suuri osa on käytössä vielä 2030-luvulla. Ne muodostuvat kaikkien aselajien joukoista ja järjestelmistä. Maavoimien keskeisimmät joukot kykenevät itsenäiseen ja pitkäkestoiseen taisteluun kaikissa valaistus- ja sääolosuhteissa koko Suomen alueella.

Korkean suorituskyvyn mahdollistavat osaava ja motivoitunut henkilöstö, nykyaikainen ja käyttövalmis materiaali, tilanteenmukaiset toimivaltuudet sekä aselajien välinen saumaton yhteistoiminta. Tätä täydentää muiden puolustushaarojen ja kumppaneiden välitön tuki.

Toimintaympäristötietoisuus muodostetaan nykyaikaisilla maalle, merelle ja ilmaan sijoitetuilla sensoreilla sekä yhteisen tilannekuvan ja johtamisen mahdollistavalla digitaalisella ja verkottuneella johtamisjärjestelmällä.

Tulenkäyttö vihollista vastaan aloitetaan kaukaa ja tarkasti tykistöllä, raketinheittimistöllä ja ilmasta maahan -suorituskyvyllä. Tulenkäyttöä jatketaan keski- ja lähietäisyydeltä keskitetyllä tykistön, kranaatinheittimistön, panssarivaunujen, jalkaväen ja miinoitteiden käytöllä. Vihollisen tärkeimmät kohteet lamautetaan yhdessä Meri- ja Ilmavoimien sekä Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen kanssa.

Suojautuminen vihollisen tulivaikutukselta toteutetaan panssaroinnin, omasuojajärjestelmien ja linnoittamisen lisäksi joukkojen liikkeellä sekä harhauttamalla ja käyttämällä tilanteenmukaisia joukkojen ryhmitysmuotoja kuten hajaryhmitystä.

Yhteistoimintakyky muiden viranomaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa luodaan tilannetiedon vaihtamiselle, yhteisillä materiaalihankkeilla sekä jatkuvalla yhteisellä harjoittelulla.

´