Hyppää sisältöön

Kaksi sotilaspoliisia autonsa vieressä

Aliupseerien koulutus Maasotakoulussa 

Aliupseeriston opinnot koostuvat perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista, jotka toimeenpanee Maasotakoulu yhdessä muiden puolustushaarakoulujen (eli Merisotakoulun ja Ilmasotakoulun) kanssa. Opintokokonaisuudet jaetaan yhteisiin ja puolustushaara- eli maavoimaopintoihin. Opintokokonaisuuksien välillä on vähintään 15 osaamispisteen laajuinen täydennyskoulutus.


Osaamisen kehittämisen perusteena on Puolustusvoimien tarve ja siihen perustuva kunkin aliupseerin nykyisen ja tulevan tehtävän edellyttämä osaaminen. Tästä johtuen aliupseerit ovat vankkoja käytännön osaajia, jotka työskentelevät erikoisosaamista vaativissa monialaisissa tehtävissä.


Aliupseerit saavat uransa aikana säännöllisesti täydennyskoulutusta. Maasotakoulussa saa opetusta seuraavilla tasoilla:
 

Perustaso

Aliupseeriston perustason opintokokonaisuus aloitetaan viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun henkilö on rekrytoitu aliupseerin tehtävään Puolustusvoimien palvelukseen. Opintokokonaisuus tulee opiskella vuoden kuluessa yhteisten opintojen aloittamisesta, mikäli opintotarjonta tämän mahdollistaa. Opinnot koostuvat kaikille Puolustusvoimien aliupseereille yhteisistä opinnoista ja puolustushaaraopinnoista (maavoimaopinnot).


Perustason opinnot suorittanut aliupseeri voi toimia esimerkiksi kouluttaja-aliupseerina, järjestelmäaliupseerina tai sotilassoittajana.
 

Yleistaso

Yleistason opinnot suoritetaan 5 - 15 vuotta perustason yhteisten opintojen jälkeen. Opinnot koostuvat kaikille Puolustusvoimien aliupseereille yhteisistä opinnoista ja puolustushaaraopinnoista (maavoimaopinnot).  Maavoimaopinnot opiskellaan lähtökohtaisesti heti yhteisten opintojen jälkeen.
Näiden opintojen jälkeen aliupseeri voi toimia esimerkiksi joukkueenjohtajana, yksikön vääpelinä tai vartiopäällikkönä.
 

Mestaritaso


Mestaritason opinnot koostuvat yleistason jälkeisestä täydennyskoulutuksesta, yhteisistä opinnoista ja puolustushaara- tai toimialaopinnoista. Ennen mestaritason yhteisiin opintoihin hakeutumista vaadittavan täydennyskoulutuksen (väh. 15 osp) voi aloittaa heti yleistason opintojen jälkeen. Mestaritason yhteiset opinnot aloitetaan 5 – 15 vuotta yleistason yhteisten opintojen jälkeen. 
Mestaritason opinnot suorittanut aliupseeri voi toimia esimerkiksi järjestelmämestarina, vartioston johtajana tai esikuntamestarina.

 

On huomioitava, että yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksia edeltää vähintään 15 osaamispisteen laajuinen täydennyskoulutus. Täydennyskoulutuksesta on oltava johtamiseen tai esimiestyöhön liittyvää koulutusta vähintään kaksi osaamispistettä.

 

Alla kuva, jossa näkyy aliupseeriston koulutuksen rakenne ja ajoitus:

 

 

 

´