Osiot
Valikko
Maavoimat

Kaksi sotilaspoliisia autonsa vieressä

Aliupseerien koulutus Maasotakoulussa 

Aliupseerit opiskelevat meillä perus-, yleis- ja mestaritason kursseilla.

Aliupseerit ovat käytännön osaajia, jotka työskentelevät erikoisosaamista vaativissa sotilaallisissa tehtävissä ja varusmiesten kouluttajina.

Aliupseerit saavat uransa aikana säännöllisesti täydennyskoulutusta. Maasotakoulussa saa opetusta seuraavilla tasoilla ja aloilla:

Perustaso

Perustason opinnot aloitetaan mahdollisimman pian virkaan nimittämisen jälkeen ja ne koostuvat kaikille puolustusvoimien aliupseereille yhteisistä opinnoista, puolustushaaraopinnoista ja aselajiopinnoista.

Perustason opinnot suorittanut aliupseeri voi toimia esimerkiksi kouluttaja-aliupseerina, järjestelmäaliupseerina tai sotilassoittajana.

Yleistaso

Yleistason opinnot suoritetaan noin 10 vuoden palveluksen jälkeen ja ne koostuvat puolustushaaraopinnoista ja aselajiopinnoista.

Näiden opintojen jälkeen aliupseeri voi toimia esimerkiksi joukkueenjohtajana, yksikön vääpelinä tai vartiopäällikkönä.

Mestaritaso

Mestaritason opinnot suoritetaan noin 20 vuoden palveluksen jälkeen ja ne koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista, puolustushaaraopinnoista ja aselajiopinnoista.

Kaikille yhteiset opinnot toteutetaan vuorovuosina Maa-, Meri- tai Ilmasotakoulussa. Mestaritason opinnot suorittanut aliupseeri voi toimia esimerkiksi järjestelmämestarina, valvontamestarina tai esikuntamestarina.

 

Aselajiopinnot

Maasotakoulussa järjestetään seuraavat aselajiopinnot:

  • Jalkaväki
  • Pioneeri
  • Johtamisjärjestelmä
  • Panssari
  • Tykistö
  • Tilannevalvonta