Hyppää sisältöön

Kadetti harjoittelee panssarintorjuntaohjuksella ampumista

Upseerikoulutus Maasotakoulussa

Kaikki kadetit opiskelevat yhteisiä aineita Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Yhteisten aineiden lisäksi kadetit opiskelevat valitsemansa puolustushaaran ja aselajin opinnot joko Maa-, Meri- tai Ilmasotakoulussa.

Kaikki maavoimien koulutusohjelman (MAAV KO) kadetit suorittavat sotatieteiden kandidaatin opintojen puolustushaaravaiheen Maasotakoulussa, Lappeenrannassa. Opintosuuntavalinnat suoritetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ennen puolustushaaraopintojen alkua. Maasotakoulun tarjoamat opintosuuntavaihtoehdot ovat:

* Jääkäri- ja panssarintorjuntaopintosuunta (Maasotakoulu/Jalkaväkikoulu, Lappeenranta)

* Kranaatinheitinopintosuunta (Maasotakoulu/Jalkaväkikoulu, Lappeenranta)

* Panssariopintosuunta (Maasotakoulu/Panssarikoulu, Parolannummi/Hattula)

* Tiedusteluopintosuunta (Maasotakoulu/Jalkaväkikoulu, Lappeenranta)

* Kenttätykistöopintosuunta (Maasotakoulu/Tykistökoulu, Niinisalo/Kankaanpää)

* Pioneeriopintosuunta (Maasotakoulu/Pioneerikoulu, Lappeenranta)

* Maavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta (Maasotakoulu/Viestikoulu, Riihimäki)

Maasotakoulun lisäksi maavoimien koulutusohjelman kadetit voivat opiskella myös seuraavilla opintosuunnilla:

* Elektronisen sodankäynnin opintosuunta (Elektronisen sodankäynnin keskus, Riihimäki)

* Ilmatorjuntaopintosuunta (Ilmasotakoulu, Tikkakoski)

* Logistiikkaopintosuunta (Logistiikkakoulu, Riihimäki)

* Rajavartio-opintosuunta (Raja- ja merivartiokoulu, Imatra)

Tarkemmat tiedot upseerikoulutuksesta saat Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilta.

´