Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraalimajuri Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 285 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Jyrki Nurminen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla pidetään Sotkamossa
Kainuun prikaati
Tiedote 20.4.2018 11.16
Helikopteripataljoonalla pimeälentoja myös viikolla 17
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 20.4.2018 9.37
Kaakkois-Suomen aluetoimisto on muuttanut
Karjalan prikaati
Tiedote 18.4.2018 14.28
Suomi osallistuu Viron SIIL18 -pääsotaharjoitukseen toukokuussa
Maavoimat Porin prikaati
Tiedote 18.4.2018 10.04
Puolustusvoimien helikopteritoimintaa Etelä-Suomessa
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 18.4.2018 9.28
Uudet urheilukoululaiset aloittivat palveluksensa
Kaartin jääkärirykmentti Kainuun prikaati
Tiedote 17.4.2018 13.14
Pioneeriosaamista kansainvälisille kumppaneille
Maavoimien esikunta
Uutinen 17.4.2018 9.16
Uusi lenkki reserviupseerikurssien ketjuun
Maasotakoulu
Tiedote 16.4.2018 10.00