Maavoimien esikunta

Maavoimien esikunta on maavoimien komentajan johtoesikunta.

Esikunta johtaa ja suunnittelee maapuolustusksen, asevelvollisuusasiat sekä Maavoimien kansainvälisen toiminnan. Lisäksi esikunta koordinoi maavoimien yhteistoimintaa merivoimien, ilmavoimien, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta sijaitsee Karkialammella Mikkelissä. Esikunnassa työskentelee siviili- ja sotilastehtävissä noin 285 henkilöä. Maavoimien komentajana toimii kenraaliluutnantti Seppo Toivonen ja maavoimien esikuntapäällikkönä kenraalimajuri Petri Hulkko.