Maavoimien esikunta

Maavoimien esikunta on maavoimien komentajan johtoesikunta.

Esikunta johtaa ja suunnittelee maapuolustusksen, asevelvollisuusasiat sekä Maavoimien kansainvälisen toiminnan. Lisäksi esikunta koordinoi maavoimien yhteistoimintaa merivoimien, ilmavoimien, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta sijaitsee Karkialammella Mikkelissä. Esikunnassa työskentelee siviili- ja sotilastehtävissä noin 285 henkilöä. Maavoimien komentajana toimii kenraaliluutnantti Seppo Toivonen ja maavoimien esikuntapäällikkönä kenraalimajuri Petri Hulkko.

Isoympyräviestin 26.6.2017 tulokset
Maasotakoulu
Tiedote 27.6.2017 11.00
CIMIC-toimintaa Libanonissa
Maavoimat
Tiedote 26.6.2017 15.53
Kymen pioneeripataljoonalla 50-vuotisjuhla Vekaranjärvellä
Karjalan prikaati
Tiedote 22.6.2017 15.08
Poikkeavaa lentomelua Parolannummella
Panssariprikaati
Tiedote 22.6.2017 11.37
Panssaridivisioona 75 vuotta juhlatapahtuma Panssariprikaatissa
Panssariprikaati
Tiedote 22.6.2017 11.31
RU-kurssi 250 KOTKA kilpailee ja juhlii
Maasotakoulu
Tiedote 22.6.2017 9.04
Suomalaista pioneeriosaamista Pohjoismaihin ja Baltiaan
Maasotakoulu
Tiedote 21.6.2017 11.59
Reserviupseerikoulun Isoympyräviesti
Maasotakoulu
Tiedote 20.6.2017 12.02