Hyppää sisältöön

Päättöharjoitukset käyntiin eri puolilla Suomea - harjoituksissa huomioidaan koronarajoitukset

Maavoimat
Julkaisuajankohta 27.11.2020 15.17
Tiedote
Kuva jossa varusmiehiä etenee ase ylhäällä lumisessa maastossa.

Maavoimien joukko-osastojen koulutuksen päättöharjoitukset käynnistyvät eri puolilla maata. Harjoituksia on yhteensä neljä ja ne jatkuvat 8. joulukuuta asti. Tavoitteena on testata koulutettujen joukkojen osaaminen ja suorituskyky. Järjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen.

Maavoimien joukko-osastot järjestävät varusmiesten koulutuksen päättöharjoituksia eli niin kutsuttuja loppusotia 26.11.–8.12.2020. Harjoituksiin osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä. Varusmiehistä merkittävä osa kotiutuu reserviin joulukuussa 2020. 

Harjoitukset ovat asevelvollisten koulutuksen ja Puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta keskeisiä, sillä Puolustusvoimien suorituskyky muodostuu joukkotuotannon kautta. Tänäkin vuonna suunnitellut joukot koulutetaan. Joukkojen suorituskyky ei jää vajaaksi, vaikka koronavirustilanne onkin tuonut muutoksia harjoitustoimintaan.

Valtioneuvosto linjasi maaliskuussa 2020, että Puolustusvoimien tulee turvata toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Puolustusvoimien tavoitteena on toteuttaa asevelvollisuuslain mukaiset tehtävät ja huomioida toiminnassa terveysturvallisuus.

Puolustusvoimat on onnistunut sopeuttamaan varusmieskoulutusta vallitsevaan tilanteeseen ja järjestämään turvallisesti suuriakin harjoituksia syksyn aikana. Harjoituksia on sijoitettu pidemmälle ajanjaksolle, ja syksyn suurista harjoituksista on saatu kokemuksia, jotka otetaan huomioon myös nyt alkavissa päättöharjoituksissa.

Harjoitusten turvallista toteutusta on suunniteltu tarkkaan

Koronatilanteen vuoksi harjoituksissa tehdään lukuisia varotoimenpiteitä. Harjoitusten järjestämisessä käytetään aina alueellista ja tapauskohtaista harkintaa, jossa punnitaan mahdollisuudet harjoituksen turvalliseksi läpiviemiseksi huomioiden COVID-19 edellyttämät rajoitteet ja viranomaisohjeet. Puolustusvoimat on myös tehostanut yhteydenpitoa reserviläisiin, jotta reserviläisten kysymyksiin on pystytty vastaamaan nopeasti.

Harjoitusjoukot jaetaan pieniin osastoihin. Varusmiehet ja reserviläiset eivät harjoittele samassa osastossa. Osastot harjoittelevat, majoittuvat teltoissa ja ruokailevat maastossa toisistaan erillään. Osastot eivät sekoitu. Eri osastot levittäytyvät laajoille harjoitusalueille. Sisätiloissa (mukaan lukien ajoneuvot) harjoitustoiminta jaetaan pieniin, alle kymmenen hengen osastoihin. Harjoituksissa noudatetaan turvaväliä ja tarvittaessa käytetään kasvomaskia. Ruokailun ja majoituksen yhteydessä järjestetään käsien pesu tai desinfiointi osastoittain. 

Hengitystieinfektio-oireisiin reagoidaan välittömästi. Puolustusvoimissa on selkeä ohjeistus hengitystieinfektiopotilaiden käsittelyyn. Jos joukoissa ilmenee hengitystieinfektion oireita, oireileva henkilö sijoitetaan erilleen muista ja tarvittaessa evakuoidaan harjoituksesta. Myös altistuneet asetetaan erilleen muista. Sairaana ei saa osallistua harjoitukseen.

Maavoimien joukko-osastojen päättöharjoitukset

Kirves 20 30.11.–8.12. (Harjoituksen johtaa Kainuun prikaati)

Puukko 20 26.11.–4.12. (Harjoituksen johtaa Jääkäriprikaati) 

Keihäs 20 27.11.–4.12. (harjoituksen johtaa Karjalan prikaati)

Sapeli 20 27.11.–4.12. (harjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentti)

´